Scutirea de taxe si impozite

In ajutorul beneficiarilor DL nr.118/1990 , republicat cu modificari , privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
Membrii nostri au venit la Filiala si ne-au sesizat ca nu au fost scutiti de taxe si impozite asa cum prevede lagislatia pentru beneficiarii DL nr.118/1990.
De aceea prezentam mai jos bazele legale privind acordarea acestor scutiri.
Persoanele nedreptatite trebuie sa faca neintarziat sesizarea scrisa catre Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta , specificand bazele legale mai jos amintite.

COD FISCAL 2023
ART. 456 – Scutiri
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) – (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază;
ART. 464 – Scutiri
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
s) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) – (8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază;
ART. 469 – Scutiri
(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) – (8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora;

SCUTIRI TAXE LOCALE CONFORM H.C.L. CONSTANTA
NR.614/27.12.2022

– Pentru persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 din din DL nr.118/1990 republicat cu modificari.

Denumirea taxei Conform H.C.L.Constanta nr. 614/27.12.2022
                                                  Anexa    Capitol    Aliniat       Litera
Salubritate                                  6               I              14             b
Rezervare parcare                    9              II              12             b
Loc de veci                                9             III                3             b
Intretinere cimitir                     9             IV                4              b

Comitetul de conducere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *