TREZIREA

S-A TREZIT ŞI DL. BJOZA

Despre Legea 130/2020, iniîiativă asumată de dl. Adnagi, căruia i s-au alăturat dnii. Vexler şi dl.Ganţ, eu comentez încă din septembrie 2019, de când a apărut proiectul dlui. Adnagi. Dacă îi era greu să afle, ar fi trebuit să se informeze de la dna. Fetea, căreia îi transmit condoleanţe, fără să nu amintesc că dna. Fetea este cea care, împotriva uzanţelor şi a prevedewrilor din Statutul AFDPR, după ungerea ca membru în Comitetul de Conducere, primul luctru pe care l-a făcut, a fost să invite şeful la Caraş, ca să îi înmâneze o diplomă de excelenţă, că obiceiurile nu se uită şi servilul oferă, iar stăpânul primeşte. Dna. Fetea care, după votarea şi apoi schiţarea un proiect pentru obţinerea unor eventuale drepturi pentru copii de beneficiari ai DL 118-1990, mutilat mai întâi înainte şi după de către dl. Bjoza, la primul Congres a cerut elimininarea condiţiilor de selectare, adică, deţinerea de către unii a unor funcţii în PCR sau a unor funcţii de conducere pe baza carnetului roşu de la piept sau a statutului de informator sau de a fi făcut parte chiar din vreuna dintre structurile de forţă ale regimului comunist. Cerinţă satisfăcută de către delegaţii la Congresul unei AFDPR în dezagregare.

Şi ca şi cum acum acum ar fi căzut pe Pământ, dl. Bjoza pare că ar fi auzit pentru prima dată. Şi postează un fel de protest cu aceleaşi „noi care, noi care, noi care, noi care şi tot aşa” . Dar dl. Bjoza nu este străin şi nici nu trebuia să fie, că în sarcinile de Subsecretar de Stat, asta sarcină are.

Dar dl. Bjoza ştia şi chiar a avut contacte cu aşazisul iniţiator. Şi eu pot să fac dovada cu dialogul online pe care l-am avut cu dl. Adnagi pe tema Legii 130/2020, dislog în care dl. Adnagi a făcut afirmaţia că  a avut consultări cu dl. Bjoza.

Chiar dacă dl. Adnagi şi-a asumat şi paternitatea şi calitatea maternă a PL X 632+2019, am avut bănuiala că dna. Fetea şi nu numai, copii de strămutaţi din Banat, categorie de strămutaţi asupra căreia o să revin, pentrucă adevărurile trebuiesc spuse şi scrise aşa cum au fost, au avut rolul lor în conceperea proiectului, printre care recondamnarea puţinilor deţiunuţi politic care se încăpăţânează să mai trăiască şi a copiilor lor, aşa cum asocierea dlui. Vexler la proiect, a avut rolul să condamne toţi deţinuţii politic, morţi sau vii şi în special pe cei care ar fi avut miros de legionar, precum şi pe copiii copiilor lor, ca aşa le trebuie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *